Fogalmak, kifejezések

(Legutóbb frissítve: 2015. 12. 13.)

Nem helyett:

A magyar nyelvben a 'nem' szó nem különbözteti meg, hogy a személy testi, lelki vagy társadalmi neméről van szó, (valamint ugyanaz, mint a tagadószó), így az ebből fakadó félreértések és frusztráció elkerülése végett a testi nem helyett a szexus, a lelki nem helyett a gender, illetve gender identitás, a társadalmi nem helyett pedig a gender szerep kifejezéseket használom az oldalon.

Tartalom

Fogalmak

Genderrel és szexussal kapcsolatos fogalmak

Androgün (gender kifejezés)

Olyan gender kifejezés, amely se nem nőies, se nem férfias. Aki tudatosan így fejezi ki a genderét, az egyfajta eldönthetetlen genderű, semleges összhatásra törekszik.
Nem összekeverendő az androgün gender identitással - attól, hogy valaki androgün stílusban fejezi ki a genderét, még nem feltétlen androgün gender identitású.
Angol elnevezés(ek): androgynous

Átmenet

Az átmenet annak folyamata, mikor egy transz ember megváltoztatja az életét, hogy az jobban illeszkedjen a genderéhez. Az átmenet sok mindent magába foglalhat, ezek lehetnek például: előbújás (coming out), a gender kifejezés megváltoztatása, a hivatalos név és nem megváltoztatása az anyakönyvi kivonaton, hormonkezelés, illetve különböző műtétek. Az, hogy egy transz ember ezen lépések közül melyiket érzi szükségesnek, illetve megvalósíthatónak, egyénileg nagyon különbözik, nem helyes azt feltétezni, hogy minden transz ember megtesz minden elérhető lépést, és igénybe vesz minden elérhető kezelést.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemváltásátoperálás
Angol elnevezés(ek): transition

Bináris genderek

A társadalmilag széles körben elfogadott női és férfi genderek összefoglaló neve.
Egyéb magyar elnevezés(ek): bináris nemek
Angol elnevezés(ek): binary genders

Buccs

Maszkulin gender kifejezés vagy identitás. Ugyan leggyakrabban melléknévként a maszkulin leszbikus nőket jellemzik vele, de vannak, akik mint főnév, egy önálló nem-bináris gender identitásként használják.
Egyéb magyar elnevezés(ek): csajcsávó

Angol elnevezés(ek): butch

Ciszgender

Azok az emberek, akiknek a gender identitása ugyanaz, mint a születésükkor rájuk osztott szexus. A transzgender ellentéte, a latin 'cisz' előtagból van képezve.
Egyéb magyar elnevezés(ek): cisznemű, ciszszexuális, született nő/férfi, bio nő/férfi
Angol elnevezés(ek): cisgender, cissexual

Cisznormativitás

Az a hiedelem, hogy minden ember ciszgender, valamint hogy ciszgendernek lenni az "alap", "normális" módja egy egyén létezésének. A cisznormativitás erősen áthatja a szélesebb társadalom nézeteit, és hozzájárul a transzfób bűncselekmények és diszkrimináció létezéséhez, megnehezíti a transz emberek hivatalos névváltáshoz és testi átmenethez való hozzáférését, valamint egyenlő hozzájutásunkat a különféle társadalmi szolgáltatásokhoz (pl. oktatás, egészségügyi ellátás). [forrás ]
Angol elnevezés(ek): cisnormativity

Ciszszexizmus

Olyan előítélet és hiedelmek, amelyek szerint a cisz emberek eredendően felsőbbrendűek a transz emberekkel szemben, arra hivatkozva, hogy a cisz emberek igazibbak, természetesebbek, stb. A cisz emberek kényelmét fontosabbnak tartja a transz emberek testi épségénél, életénél és emberi méltóságánál.
Angol elnevezés(ek): cissexism

Drag

ejtsd: dreg
Eltúlzott, színpadias, előadóművészeti gender kifejezés. Ugyan legtöbbször a magukétól eltérő genderűként előadó művészekre utal, bármilyen genderű és orientációjú ember előadhat bármilyen genderű drag-et. A drag célja, hogy a művész egy adott genderhez tartozó sztereotíp megjelenést és viselkedést vegyen fel szórakoztatási célra, gyakran humorosan előadva.
A köznyelvben a nőként előadó férfiakat pucckirálynőnek (angolul drag queen), a férfiként előadó nőket férfiimitátornak (angolul drag king) hívják.
Angol elnevezés(ek): drag

"Elmenés", cisznek tűnés

Az, hogy egy transz ember "elmegy" adott genderűnek, azt jelenti, hogy a társadalom olyan _ciszgender_ emberként látja és kezeli, amilyen genderű valójában, ahelyett, aminek születésekor beosztották.
Angol elnevezés(ek): passing

Femme

ejtsd: femm
Feminin gender kifejezés vagy identitás. Ugyan leggyakrabban melléknévként a feminin leszbikus nőket jellemzik vele, de vannak, akik mint főnév, egy önálló nem-bináris gender identitásként használják.
Angol elnevezés(ek): femme

Gender

ejtsd: dzsender vagy gender
Az egyén viszonya azokkal a identitásokkal, szerepekkel és kifejezésekkel, amikhez a társadalom, illetve az egyén maga nemi jelleget társít. A gender emiatt mind társadalom-, mind egyén által meghatározott. A gender társadalmi aspektusa, a gender szerepek, kultúráról kultúrára-, és a történelem során is folyamatosan változnak. A gender egyéni vonatkozása a személy belső érzése és tudata a saját genderéről, amelyet gender identitás címkékkel tud leírni. A társadalom meghatározásainak és az egyén szubjektív érzéseinek eme keresztmetszete miatt a gender egy nagyon széles és sokszínű spektrum. A gender kifejezés a gender külvilág számára közölt része, kizárólag a kifejezésből azonban nem feltétlenül állapítható meg egy ember gender identitása.
Egyéb magyar elnevezés(ek): lelki nem
Angol elnevezés(ek): gender

Gender bináris

Az az eszmerendszer, melyben a gendernek kizárólag két kategóriája létezik, férfi és nő, kizárva minden más gender vagy szexus lehetőségét. Ez a rendszer elnyomó mindenki számára, aki nem azonosítja önmagát a születésekor ráosztott szexussal, de főleg azok számára, akik nem illenek egyikbe sem a két társadalmilag elfogadott gender közül.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi bináris
Angol elnevezés(ek): gender binary

Gender diszfória

Az egyén saját szexusához vagy genderéhez kapcsolódó negatív érzéseket jelenti. A diszfória lehet testi- és/vagy társadalmi diszfória. Azok az emberek, akik testi diszfóriát tapasztalnak, idegenkedést vagy undort éreznek nemi jelleget közvetítő testrészeik és testi jellemzőik iránt. Azok, akik társadalmi diszfóriát tapasztalnak, idegenkedést és/vagy szomorúságot, dühöt, undort éreznek, ha a születéskor rájuk osztott szexus szerint viszonyulnak hozzájuk az emberek, annak megfelelő megszólításokat használnak rájuk (pl. kisfiam, asszonyom), illetve a születési nevükön hívják őket. A diszfória erőssége és jellege egyénenként eltérő, pl. egy testrész, ami valakinek erős diszfóriát okoz, másnak lehet, hogy semmi gondot nem jelent. Nem minden transzgender ember tapasztal diszfóriát.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi diszfória
Angol elnevezés(ek): gender dysphoria

Gender esszencializmus

A gender esszencializmus fogalma szerint a különböző gendereknek belső, alapvető, velünk született jellemzőik vannak. Ez a biológiai esszencializmusra és a gender binárisra épülő nézet áthatja a cisz társadalmat.
A cisz férfiak és nők közötti képességbeli és viselkedési különbségek aktív tudományos kutatás tárgya. A média és a szóbeszéd ezen kutatások megállapításait gyakran eltúlozza, valamint azzá a hiedelemmé torzítja, hogy a cisz nők és férfiak közötti különbségek az átlagos vagy középérték teljesítményekben azt feltételezik, hogy minden egyes cisz férfi a megállapított módon fog különbözni minden egyes cisz nőtől. [forrás ]
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi esszencializmus
Angol elnevezés(ek): gender essentialism

Gender identitás

A címke, mellyel az egyén leírja belső érzését, tudatát a saját genderéről. Ez lehet nő, férfi vagy valamilyen nem-bináris identitás, és független attól, hogy a társadalom milyen genderűnek látja, illetve hogy az egyén minek volt beosztva születésekor. Bármilyen testű embernek lehet bármilyen gender identitása.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi identitás
Angol elnevezés(ek): gender identity

Gender kifejezés, gender prezentáció

Az egyén gender identitásának a külvilág felé történő kifejezése öltözködés, beszédmód, hajstílus, testbeszéd, stb. útján. A gender kifejezés nőies, férfias vagy androgün volta függ az egyén kultúrájától. Nincs helyes vagy helytelen módja annak, hogy kifejezd a gendered.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi kifejezés, nemi prezentáció
Angol elnevezés(ek): gender expression, gender presentation

Gender szerep

Azokat a kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a társadalom egy adott genderhez rendel, többek között, hogy az adott genderű embernek hogyan kellene viselkednie, beszélnie, öltözködnie és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kellene törekednie, és milyen tevékenységekben kellene kitűnnie és örömét lelnie. A gender szerepek száma és jellemzői társadalmanként változnak. A legtöbb eurocentrikus társadalomban a gender bináris az uralkodó eszmerendszer.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi szerep
Angol elnevezés(ek): gender role

Interszex testű

Olyan személy, aki született szexus-jellemzőinek (nemiszervek, ivarmirigyek, másodlagos nemi jellegek, kromoszómák, hormonháztartás) összessége alapján nem egyértelműen "besorolható" a társadalom által előírt női és férfi kategóriákba. Egy személy előfordul, hogy csak serdülőkorban fedezi fel testének interszex állapotát, amikor az másképp változik, mint várta, vagy amikor felnőttkorban azzal szembesül, hogy terméketlen. Az orvostudomány több, mint egy tucat különböző interszex állapotot tart számon. Azokat az interszex testű újszülötteket, akik "eldönthetetlen" nemiszervekkel születnek, az orvosok (néha akár a szülők megkérdezése nélkül) beosztják az egyik bináris kategóriába, majd megműtik, hogy a testük jobban megfeleljen az adott szexus sablonjának. Ez a gyakorlat egyre inkább vitatott, ahogy egyre több interszex testű felnőtt szólal fel ellene, mivel gyermekkorukban potenciálisan káros és traumatizáló orvosi beavatkozásokon kellett keresztülmenniük a beleegyezésük nélkül. Az, hogy valaki interszex testű, nem mond semmit a gender identitásáról - az interszex testű emberek lehetnek ciszgenderek vagy transzgenderek ugyanúgy, mint a diádikus testű emberek.
Egyéb magyar elnevezés(ek): interszexuális
Angol elnevezés(ek): intersex

Nem-bináris genderű

Olyan emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) nőként vagy férfiként azonosítják önmagukat. A nem-bináris egy ernyőfogalom, ami alá sok különböző gender identitás tartozik. A nem-bináris genderű emberek érezhetik úgy, hogy a genderük csak részben női és/vagy férfi, a kettő között van, egyszerre mindkettő, semleges, a bináristól teljesen különálló, vagy épp egyáltalán nincs genderük. Vannak olyan emberek is, akiknek gendere nem állandó, hanem az idő folyamán változik. A leggyakoribb nem-bináris gender identitásokat lásd itt.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nem-bináris nemű
Angol elnevezés(ek): non-binary gender

Nemi identitászavar

Egy idejétmúlt hivatalos elnevezés a gender diszfória tünetegyüttesének leírására. Az elnevezést 1980-ban vezette be a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 3. kiadása, majd a 2013-ban kiadott 5. kiadás angol verziójában a tünetegyüttes már 'Gender Dysphoria' (Gender diszfória) néven jelenik meg. Sok transz ember támogatta az átnevezést, mivel úgy érezték a 'Nemi identitászavar' címke patologizálja és stigmatizálja a transzgender és transzszexuális embereket, és tovább erősíti a gender bináris modelljét.
Angol elnevezés(ek): gender identity disorder

Szexus

Az emberek beosztása 'nő' és 'férfi' kategóriákba a fizikai testük megítélése alapján. A szexus nem rögzített, sem megváltoztathatatlan, és önmagában egyetlen kritérium (pl. nemiszervek, kromoszómák, másodlagos nemi jellegek, ivarmirigyek, hormonok, termékenység) sem határozza meg feltétlenül az egyén többi szexus jellemzőjét, így az emberek testük alapján való ilyenféle bekategorizálása véletlenszerű és lényegtelen, kivéve az olyan konkrét orvosi szituációkat, mikor az anatómia egyetlen aspektusa fontos.
Ezen kívül ez a bináris kategorizálás figyelmen kívül hagyja az interszex testű emberek létezését.
Egyéb magyar elnevezés(ek): testi nem
Angol elnevezés(ek): sex

Szexus rekonstrukciós műtét

A köznyelvben "A műtét", illetve "átműttetés" - valójában több különböző lehetséges műtétet takar, ezek vaginoplasztika (hüvely kialakítása), metoidioplasztika és phalloplasztika (két eltérő technika a pénisz kialakítására), illetve masztektómia (mellek eltávolítása). Nem minden transzgender ember választja, akarja, vagy engedheti meg magának, hogy elvégeztessen magán bármilyen szexus rekonstrukciós műtétet. Túlhangsúlyozni ezen műtétek fontosságát az átmenet folyamatában elkerülendő.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemi átalakító műtét
Angol elnevezés(ek): sex reconstruction surgery, genital reconstruction surgery

Születéskor ráosztott szexus

Annak gyakorlata, mikor a csecsemőt megszületésekor a nemiszervei kinézete alapján beosztják a női vagy férfi szexus kategóriákba, ezzel egyúttal gender kategóriákba is. A ciszszexista társadalmi alapfeltételezés az, hogy az emberek szexusa és gendere ugyanaz, ami a ciszgender embereknél többnyire igaz is, de az interszex testű és transzgender emberek számára sok problémát és szenvedést okoz. Egy személy az eurocentrikus társadalmakban kevés kivétellel mindig 'születésekor nőnek beosztott' vagy 'születésekor férfinak beosztott'. Ezek a helyes kifejezések azokban a ritka esetekben, mikor egy transz ember születéskor ráosztott szexusáról szükséges beszélni.
Egyéb magyar elnevezés(ek): születési nem
Angol elnevezés(ek): sex assigned at birth

Transz

Olyan kifejezés, amelyet mind a 'transzgender', mind a 'transzszexuális' szavak rövidítésére használnak, így a beszélőtől függ, hogy egy adott szövegben pontosan melyiket érti alatta. Ezen az oldalon a transzgender szó rövidítésére használom.
Angol elnevezés(ek): trans

Transz férfi

Olyan férfi, akit születésekor nőnek osztottak be.
Angol elnevezés(ek): trans man, FTM (Female to Male), F2M

Transz múlttal rendelkező személy

Ezzel a kifejezéssel szoktak progresszívebb felmérésekben olyan emberekre hivatkozni, akik a gender átmenetük befejezése után már nem tekintik magukat transzgendernek vagy transzszexuálisnak.
Angol elnevezés(ek): person with a trans history

Transz nő

Olyan nő, akit születésekor férfinak osztottak be.
Angol elnevezés(ek): trans woman, MTF (Male to Female), M2F

Transzfeminin

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a férfi identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat nőként, a "bináris spektrum" női végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.
Néha ernyőfogalomként használják, amely magába foglal transz nőket és feminin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris transz embereket.
Angol elnevezés(ek): transfeminine

Transzfóbia

Előítéletek és diszkriminációtransz és transznak vélt emberek felé.
Angol elnevezés(ek): transphobia

Transzgender

Ernyőfogalom azokra az emberekre, akik gender identitása eltér a születéskor rájuk osztott szexustól vagy gender kifejezésük radikálisan különbözik a társadalmilag elvárttól. A transzgender kifejezés semmit nem mond az egyén orientációiról, hormonháztartásáról, anatómiájáról, vagy hogy milyen genderűnek nézik a mindennapi életben.
Egyéb magyar elnevezés(ek): transznemű
Angol elnevezés(ek): transgender

Transzmaszkulin

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a női identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat férfiként, a "bináris spektrum" férfi végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.
Néha ernyőfogalomként használják, amely magába foglal transz férfiakat és maszkulin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris transz embereket.
Angol elnevezés(ek): transmasculine

Transznőgyűlölet

Egy kifejezés a transzfóbia és nőgyűlölet(/szexizmus) keresztmetszetére, amely azt mutatja, hogy a transz nők és egyéb születésükkor férfinak beosztott transzfeminin emberek hogyan vannak gyakran kétszeresen is elnyomva a társadalomban.
A szexizmus meggyőződése szerint "a férfiség és maszkulinitás felsőbbrendűbbek, mint a nőség és femininitás", és az erre épülő patriarchátus és a cisz-hetero-normatív társadalom fenyegetésnek látják a transz nőket, amiatt, mert úgy vélik, hogy ők "feladják a férfiságuk, hogy alantasabb nőkké váljanak", és ezt személyes fenyegetésként élik meg a saját maszkulinitásukra, illetve a férfiak dominanciájának egészére nézve.
A transznőgyűlölet úgy különböztethető meg a "mezei" transzfóbiától, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott diszkrimináció előfordul-e transzmaszkulin emberek felé is. Ha nem, az transznőgyűlölet. [forrás ]
Angol elnevezés(ek): transmisogyny

Transzszexuális

A 'transzgender'-hez hasonló fogalom, azt mutatja, hogy az egyén gendere és születéskor ráosztott szexusa között konfliktus feszül, de azzal a többlettartalommal, hogy a transzszexuális egyén testi átmenetet szándékozik végrehajtani (vagy hajtott végre) hormonkezelés és/vagy műtétek segítségével. A szót legtöbbször azzal a feltételezéssel használják, hogy az egyén bináris genderű, és egyik bináris genderből/szexusból az "ellenkező" bináris szexusba megy át, de a gyakorlatban akadnak nem-bináris genderű transzszexuális emberek is. Az eurocentrikus társadalmak transz aktivizmusában egyre kevésbé használják a transzszexuális kifejezést annak korlátozósága miatt (helyette a transzgender preferált), valamint mert a pornóiparban elterjedt a kifejezés használata a transz nők tárgyiasítására. Vannak olyan transzszexuális emberek, akik az átmenetük befejeztével nem tekintik magukat többé transzgendernek vagy transzszexuálisnak.
Angol elnevezés(ek): transsexual

Transzvesztita

Olyan, általában férfi gender identitású ember, aki időnként feminin stílusban fejezi ki a genderét. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen orientációjúak, és a közhiedelemmel ellentétben a genderüket nem feltétlenül erotikus célból fejezik ki feminin módon. A transzvesztita emberek a társadalmi elvárástól radikálisan eltérő gender kifejezésük miatt a transzgender közösség részei.
A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite ma már elavult, akár sértő kifejezésnek is számít, helyette a crossdresser-t használják (ejtsd: krosszdresszer, szó szerint keresztbeöltöző-nek lehetne fordítani).
Angol elnevezés(ek): transvestite, crossdresser

Transz*

Hasonló jelentése van, mint a transz szónak, de míg az alatt a köznyelvben sokszor csak a transzszexuális nőket és férfiakat értik, ennél a kifejezésnél a csillag arra hivatott hangsúlyt helyezni, hogy az egész transzgender közösségről beszél az írója, a nem-bináris genderű és a társadalmi normáktól radikálisan eltérő gender kifejezésű embereket beleértve.
Angol elnevezés(ek): trans*

Nem-bináris gender identitások

Ezen identitások mindegyikéhez megjegyzendő, hogy nem mondanak semmit az egyén szexusáról vagy születéskori beosztásáról; bármilyen testű ember lehet bármilyen genderű.

Agender

Olyan ember, aki nem tartja magát egyik genderhez tartozónak sem, úgy érzi, nincs semmilyen gendere.
Az agendert néha felcserélve használják a neutrois-val, de míg az egy semleges gendert ír le, az agender a gender hiányára utal.
Egyéb magyar elnevezés(ek): gendertelen, nemtelen
Angol elnevezés(ek): agender, genderless

Androgün (gender identitás)

Olyan emberek, akik a genderüket a női és férfi genderek között lévőnek, vagy a kettő keverékének érzik.
Egyéb magyar elnevezés(ek): intergender
Angol elnevezés(ek): androgyne, intergender

Bigender, trigender, poligender

Olyan emberek, akiknek több gendere van, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
Bigender: az illetőnek két gendere van
Trigender: az illetőnek három gendere van
Poligender: az illetőnek háromnál több gendere van
A hasonló genderfluid identitástól eltérően ezeknél az identitásoknál a változás nem fokozatos - a genderek vagy egyidőben vannak jelen, vagy élesen elkülönülve váltakoznak. Egy hasonló gender identitáshoz lásd a pángendert.
Angol elnevezés(ek): bigender, trigender, poligender

Demigender

Olyan ember, aki részben, de nem teljesen azonosítják magukat egy adott genderűként. A demi-t előtagként illesztik más (legtöbbször bináris) gender identitások elé, pl.: demilány, deminő, demifiú, demiférfi.
Angol elnevezés(ek): demigender, demigirl, demiwoman, demiboy, demiguy

Genderfluid

Olyan ember, akinek a gendere az idő folyamán változik kettő vagy több gender között. A változások közötti idő napoktól akár hónapokig, évekig is nyúlhat.
A hasonló bigender, trigender és poligender identitásoktól eltérően a genderfluidnál a genderek nem élesen váltanak a "végpontok" között, hanem egy fokozatosabb, köztes pontokat magába foglaló átmenet jellemző két vagy több gender között. Egy hasonló gender identitáshoz lásd a pángendert.
Angol elnevezés(ek): genderfluid

Genderqueer

ejtsd: dzsenderkvír vagy genderkvír
A szót két, kissé eltérő jelentéssel használják. Az egyik szerint ernyőfogalom az összes gender binárison kívül álló identitásra. (Ebben a használatában jelentése megegyezik a 'nem-bináris'-éval.)
Másik jelentése szerint egy a gender binárison kívül elhelyezkedő, közelebbről be nem határolt személyes gender identitás.
Angol elnevezés(ek): genderqueer

Neutrois

ejtsd: nötroá
Olyan ember, akinek kifejezetten semleges jellegű a gendere.
A neutrois-t néha felcserélve használják az agenderrel, de míg az a gender hiányára utal, a neutrois egy semleges gendert ír le.
Angol elnevezés(ek): neutrois

Pángender

Olyan ember, akinek a gendere minden gender identitást magába foglal, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során váltakozva.
Hasonló gender identitásokhoz lásd a bigendert, trigendert, poligendert és a genderfluidot.
Angol elnevezés(ek): pangender

Vonzalommal és orientációkkal kapcsolatos fogalmak

Afóbia

Előítéletek és diszkrimináció az aszexuális és aszexuálisnak vélt emberek felé.
Angol elnevezés(ek): aphobia, acephobia

Alloromantikus

Ernyőfogalom olyan emberekre, akik tapasztalnak romantikus vonzalmat, és nem tekintik magukat az aromantikus spektrumon lévőnek.
Angol elnevezés(ek): alloromantic

Alloszexuális

Ernyőfogalom olyan emberekre, akik tapasztalnak szexuális vonzalmat, és nem tekintik magukat az aszexuális spektrumon lévőnek.
Angol elnevezés(ek): allosexual

Aromantikus spektrum

Ernyőfogalom az aromantikus és szürke-romantikus emberekre, illetve mindenkire, aki nem érzi magát teljesen alloromantikusnak.
Angol elnevezés(ek): aromantic spectrum, aro spectrum

Aszexuális spektrum

Ernyőfogalom az aszexuális és szürke-aszexuális emberekre, illetve mindenkire, aki nem érzi magát teljesen alloszexuálisnak.
Angol elnevezés(ek): asexual spectrum, ace spectrum

Bifóbia

Előítéletek és diszkrimináció a biszexuális és biszexuálisnak vélt emberek felé.
Angol elnevezés(ek): biphobia

Demiromatikus

Olyan ember, aki nem tapasztal romantikus vonzalmat, kivéve ha erős baráti / plátói érzelmi kapcsolatban van egy személlyel. A demiromantikus emberek nem zúgnak bele emberekbe első látásra, és nem éreznek romantikus vonzalmat mély előzetes ismeretség nélkül.
A demiromantikus a szürke-romantikus spektrum része. A demi-előtag kapcsolódhat bármilyen romantikus orientációhoz, pl. demi-biromantikus. Egy demiromantikus ember lehet bármilyen szexuális orientációjú.
Angol elnevezés(ek): demiromantic

Demiszexuális

Olyan ember, aki nem tapasztal szexuális vonzalmat, kivéve ha erős érzelmi kapcsolatban van egy személlyel. A demiszexuális emberek nem "csak eldöntik", hogy nem élnek szexuális életet alapos ismeretség nélkül, ők egyszerűen nem is éreznek szexuális vonzalmat a másik iránt, amíg nincs meg az erős érzelmi kötelék.
A demiszexuális a szürke-aszexuális spektrum része. A demi-előtag kapcsolódhat bármilyen szexuális orientációhoz, pl. demi-pánszexuális. Egy demiszexuális ember lehet bármilyen romantikus orientációjú.
Angol elnevezés(ek): demisexual

Érzéki vonzalom, testi vonzalom

Olyan érzés, amely arra ösztönöz egy személyt, hogy testi (de nem szexuális) kontaktust létesítsen egy másik emberrel. Ez lehet ölelkezés, összebújás, puszi és egyéb érintésformák. Egy kapcsolatban néha nehéz szétválasztani, hogy kinek mely cselekvések fakadnak szexuális-, romantikus- és/vagy érzéki vágyból. Főleg az alloromantikus alloszexuális emberek közti kapcsolatokban ezek gyakran átfednek.
Az érzéki vonzalom egyik altípusa az esztétikai vonzalom, amely sem romantikus, sem szexuális kontaktusra nem ösztönöz, csupán arra, hogy a személy az adott egyént lássa vagy hallja, esztétikai szempontból gyönyörködjön benne.
Angol elnevezés(ek): sensual attraction, aesthetic attraction

Heteronormativitás

Az a hiedelem, hogy minden ember (ciszgenderheteroszexuális és heteroromantikus, valamint hogy ezeknek lenni az "alap", "normális" módja egy egyén létezésének. A heteronormativitás erősen áthatja a szélesebb társadalom nézeteit, és hozzájárul a queerfób bűncselekmények és diszkrimináció létezéséhez.
Angol elnevezés(ek): heteronormativity

Heteroszexizmus

Olyan előítélet és hiedelmek, amelyek szerint a heteroszexuális emberek eredendően felsőbbrendűek a queer emberekkel szemben, arra hivatkozva, hogy a heteró emberek természetesebbek, elfogadhatóbbak, stb. A heteró emberek kényelmét fontosabbnak tartja, mint a queer emberek testi épségét, életét és emberi méltóságát.
Angol elnevezés(ek): heterosexism

Homofóbia

Előítéletek és diszkrimináció a meleg/leszbikus és melegnek/leszbikusnak vélt emberek felé.
Angol elnevezés(ek): homophobia

Queerfóbia

Előítéletek és diszkrimináció a queer és queernek vélt emberek felé. Egyfajta ernyőfogalma a homofóbiának, bifóbiának, transzfóbiának és afóbiának.
Angol elnevezés(ek): queerphobia

Romantikus vonzalom

A romantikus vonzalom egy az alloromantikus emberekre jellemző érzés, amely arra ösztönzi őket, hogy romantikus kapcsolatot létesítsenek egy másik személlyel.
Azt, hogy pontosan mi számít romantikus vonzalomnak és kapcsolatnak nehéz objektíven definiálni, egyénenként és kapcsolatonként változó, hogy kiknek mely cselekvések számítanak romantikusnak, szexuálisnak vagy érzékinek.
A romantikus vonzalom "irányát" a romantikus orientáció írja le, ez lehet ugyanaz vagy eltérő, mint az egyén szexuális orientációja.
Angol elnevezés(ek): romantic attraction

Szexuális vonzalom

A szexuális vonzalom egy az alloszexuális emberekre jellemző érzés, amely arra ösztönzi őket, hogy szexuális kontaktust létesítsenek egy másik személlyel. Gyakran, de nem mindig társulnak hozzá a vonzalom más típusai. Pl. a szexhaver kapcsolatokban a résztvevők egy szexuális vonzalmon alapuló, kizárólag szexuális kapcsolatot tartanak fenn, míg egy "tradicionális" párkapcsolatban általában egyszerre van jelen szexuális- és romantikus vonzalom.
A szexuális vonzalom nem ugyanaz, mint a libidó, bár az alloszexuális embereknél ezek gyakran együtt járnak. A szexuális vonzalom mindig valaki (vagy valami) felé irányul, míg a libidó egy "iránytalan" testi késztetés a szexuális kielégülésre. Például sok aszexuális embernek van libidója, de ettől még nem vonzódnak szexuálisan senki felé.
A szexuális vonzalom "irányát" a szexuális orientáció írja le, ami lehet ugyanaz vagy eltérő, mint az egyén romantikus orientációja.
Angol elnevezés(ek): sexual attraction

Szürke-aszexuális

Olyan ember, aki nem érzi magát teljesen alloszexuálisnak vagy aszexuálisnak, hanem a kettő közötti "szürke zónában" helyezkedik el. Ez az identitás része az aszexuális spektrumnak. A szürke-aszexuális identitás magába foglalhat olyanokat, akik:
 • általában nem tapasztalnak szexuális vonzalmat, de nagyon ritkán igen
 • tapasztalnak szexuális vonzalmat, de alacsony a libidójuk
 • tapasztalnak szexuális vonzalmat és libidót, de nem elég erősen ahhoz, hogy bármit is akarjanak tenni ebből indíttatva
 • élvezik és kívánják a szexet, de csak nagyon korlátozott és meghatározott körülmények között
 • tapasztalnak szexuális vonzalmat, de nem érzik úgy, hogy a szexualitás fontos része lenne az életüknek, és nem azonosulnak az alloszexuális kultúrával
Angol elnevezés(ek): gray/grey-asexual, gray/grey-ace, gray/grey-A

Szürke-romantikus

Olyan ember, aki nem érzi magát teljesen alloromantikusnak vagy aromantikusnak, hanem a kettő közötti "szürke zónában" helyezkedik el. Ez az identitás része az aromantikus spektrumnak. A szürke-romantikus identitás magába foglalhat olyanokat, akik:
 • általában nem tapasztalnak romantikus vonzalmat, de nagyon ritkán igen 
 • tapasztalnak romantikus vonzalmat, de nem vágynak romantikus párkapcsolatra 
 • olyan kapcsolatokra vágynak, amelyek valahol a romantikus és a plátói kapcsolat között vannak
Angol elnevezés(ek): gray/grey-romantic

Szexuális és romantikus orientációk

Bár leggyakrabban az emberek szexuális és romantikus orientációja megegyezik, előfordul, akiknél nem. Ilyen esetekben a szexuális orientációt jelölő címke elé ki szokták tenni a romantikus orientációt jelölőt. Például: günoromantikus aszexuális

Androgünoszexuális

Olyan ember, aki androgün emberek felé érez szexuális vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): androgynosexual

Androgünoromantikus

Olyan ember, aki androgün emberek felé érez romantikus vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): androgynoromantic

Androszexuális

Olyan ember, aki férfiak és/vagy maszkulin emberek felé érez szexuális vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): androsexual

Androromantikus

Olyan ember, aki férfiak és/vagy maszkulin emberek felé érez romantikus vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): androromantic

Aromantikus

Olyan ember  aki nem érez romantikus vonzalmat senki iránt. Egy aromantikus ember bármilyen szexuális orientációjú lehet.
Angol elnevezés(ek): aromantic

Aszexuális

Olyan ember, aki nem érez szexuális vonzalmat senki iránt. A cölibátustól eltérően, amely elhatározás kérdése, az aszexualitás belülről fakad. Egy aszexuális ember bármilyen romantikus orientációjú lehet.
Egyéb magyar elnevezés(ek): aszex
Angol elnevezés(ek): asexual, ace

Biszexuális

Olyan ember, aki mind a magáéval megegyező, mind attól eltérő genderű és/vagy szexusú emberek felé érez szexuális vonzalmat. Egy másik definíció szerint olyan ember, aki kettő vagy több gender tagjai felé érez szexuális vonzalmat.
Elterjedt tévhit az, hogy a biszexualitás kizárólag a (cisz) nőkhöz és férfiakhoz való vonzalmat jelenti; valójában a biszexuális emberek sokféle genderű és/vagy szexusú emberhez érezhetnek vonzalmat.
A gyakorlatban a jelentése gyakran megegyezik a pánszexuáliséval.
Angol elnevezés(ek): bisexual

Biromantikus

Olyan ember, aki mind a magáéval megegyező, mind attól eltérő genderű emberek felé érez romantikus vonzalmat. Egy másik definíció szerint olyan ember, aki kettő vagy több gender tagjai felé érez romantikus vonzalmat.
A gyakorlatban a jelentése gyakran megegyezik a pánromantikuséval.
Angol elnevezés(ek): biromantic

Günoszexuális

Olyan ember, aki nők és/vagy feminin emberek felé érez szexuális vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): gynosexual

Günoromantikus

Olyan ember, aki nők és/vagy feminin emberek felé érez romantikus vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): gynoromantic

Heteroszexuális

Olyan ember, aki a magáétól eltérő genderű és/vagy szexusú emberek felé érez szexuális vonzalmat. Ez a bináris genderű embereknél a másik bináris gendert jelenti.
Angol elnevezés(ek): heterosexual

Heteroromantikus

Olyan ember, aki a magáétól eltérő genderű emberek felé érez romantikus vonzalmat.
Ez bináris genderű embereknél a másik bináris gendert jelenti.
Angol elnevezés(ek): heteroromantic

Homoszexuális

Olyan ember, aki a magáéval megegyező genderű és/vagy szexusú emberek felé érez szexuális vonzalmat.
A homoszexuális szó más emberekre való használata elkerülendő, mivel eredetileg az orvostudomány telálta fel ezt az elnevezést az azonos genderű vonzalom, mint mentális betegség leírására.
Angol elnevezés(ek): homosexual

Homoromantikus

Olyan ember, aki a magáéval megegyező genderű emberek felé érez romantikus vonzalmat.
Angol elnevezés(ek): homoromantic

Leszbikus

Homoszexuális és/vagy homoromantikus nő.
Angol elnevezés(ek): lesbian

Meleg

homoszexuális és/vagy homoromantikus emberekre használt köznyelvi szó, de gyakran csak a férfiakat értik alatta.
Angol elnevezés(ek): gay

Monoszexuális

Ernyőfogalom olyan emberekre, akik csak egy adott genderbe és/vagy szexusba tartozó emberek felé éreznek szexuális vonzalmat, pl. a bináris kontextusban homoszexuálisok vagy heteroszexuálisok.
Angol elnevezés(ek): monosexual

Monoromantikus

Ernyőfogalom olyan emberekre, akik csak egy adott genderbe tartozó emberek felé éreznek romantikus vonzalmat, pl. a bináris kontextusban homoromantikusok vagy heteroromantikusok.
Angol elnevezés(ek): monoromantic

Multiszexuális

Ernyőfogalom az olyan emberekre, akik többféle genderbe tartozó emberek felé éreznek szexuális vonzalmat. Az ernyő alá tartozó identitások pl. a biszexuális, a pánszexuális és a poliszexuális.
Angol elnevezés(ek): multisexual

Multiromantikus

Ernyőfogalom az olyan emberekre, akik többféle genderbe tartozó emberek felé éreznek romantikus vonzalmat. Az ernyő alá tartozó identitások pl. a biromantikus, a pánromantikus és a poliromantikus.
Angol elnevezés(ek): multiromantic

Pánszexuális

Olyan ember, akinek a szexuális vonzalma nem korlátozódik gender vagy szexus alapján, bármilyen genderű/szexusú ember felé képes szexuális vonzalmat érezni.
A gyakorlatban a pánszexuális jelentése gyakran megegyezik a biszexuáliséval, de a használói néha amiatt preferálják, mert ez a címke jobban hangsúlyozza, hogy az egyén vonzódik a transz-, és azon belül nem-bináris emberekhez is.
Egyéb magyar elnevezés(ek): omniszexuális
Angol elnevezés(ek): pansexual, omnisexual

Pánromantikus

Olyan ember, akinek a romantikus vonzalma nem korlátozódik gender alapján, bármilyen genderű ember felé képes romantikus vonzalmat érezni.
A gyakorlatban a pánromantikus jelentése gyakran megegyezik a biromantikuséval, de a használói néha amiatt preferálják, mert ez a címke jobban hangsúlyozza, hogy az egyén vonzódik a transz-, és azon belül nem-bináris emberekhez is.
Egyéb magyar elnevezés(ek): omniromantikus
Angol elnevezés(ek): panromantic, omniromantic

Poliszexuális

Olyan ember, aki többféle-, de nem minden gender (vagy szexus) tagjai felé érez szexuális vonzalmat.  Hasonló orientációkhoz lásd a biszexuálist és a pánszexuálist.
Figyelem, a kifejezés nem összekeverendő a poliamóriával .
Angol elnevezés(ek): polysexual

Poliromantikus

Olyan ember, aki többféle-, de nem minden gender tagjai felé érez romantikus vonzalmat. Hasonló orientációkhoz lásd a biromantikust és a pánromantikust.
Figyelem, a kifejezés nem összekeverendő a poliamóriával .
Angol elnevezés(ek): polyromantic

Queer

ejtsd: kvír
Ernyőfogalom olyan emberekre, akik nem heteroszexuálisok, heteroromantikusok vagy ciszgenderek. Az LMBT betűszó egyik szinonimája.
Ezen kívül szexuális orientációt jelző címkeként is használják, az egyén által szándékosan közelebbről be nem határolt nem-heteroszexuális orientációra.
Angol nyelvterületeken kényes téma, mert eredetileg szitokszóként használták meleg emberekre, de azóta sok helyen az LMBTQIA közösség visszakövetelte magának a kifejezést egy erősítő, közösségformáló identitássá.
Angol elnevezés(ek): queer

Egyéb fogalmak

Elnyomás, diszkrimináció

Az elnyomás az előítélet és társadalmi hatalom összjátéka adott társadalmi csoportokba tartozó emberek ellen. Az elnyomás tengelyei többek között a szexizmus, rasszizmus, ableizmus, queerfóbia, vallási alapú és társadalmi osztály alapú elnyomás.
Az elnyomásnak három aspektusa van [forrás ]:
 1. Intézményesített elnyomás - Egy hátrányos helyzetű társadalmi csoportba tartozó emberekkel szembeni rendszerszintű rossz bánásmód, amelyet a társadalom és annak intézményei támogatnak és hajtanak végre. 
 2. Személyek közötti elnyomás - Kirekesztő és erőtől megfosztó viselkedés két (vagy több) személy között, az elnyomott személy(ek) által elfoglalt elnyomott társadalmi pozícióra, illetve identitásra hivatkozva. 
 3. Internalizált elnyomás - Egy személy saját hátrányos helyzetű társadalmi identitása felé érzett utálata és/vagy lenézése. 
Ezen aspektusok együtt is kifejeződhetnek, pl. mikor egy hátrányos helyzetű személy a szintén elnyomott társait szidja, amiért ők "túlságosan a sztereotípiákat erősítő módon" viselkednek - ez esetben a személyek közötti elnyomás és a szidalmazó saját internalizált elnyomása is közrejátszik.
A jelenlegi eurocentrikus társadalmakban a gazdag, fehér bőrű, ciszgender, heteró, neurotipikus, testileg és szellemileg a társadalmi elvárásoknak megfelelő képességű férfiak a legtöbb társadalmi hatalommal bíró csoport, míg a nem e csoportba tartozó emberek az élet több területén kénytelenek elnyomással szembenézni. Minél több elnyomási tengely mentén tartoznak hátrányos helyzetű csoport(ok)ba, annál több az őket érő diszkrimináció.
Egy személy a privilegizált és hátrányos helyzetek különféle kombinációjában foglalhat helyet a társadalomban, pl. egy ciszgender, aszexuális, szegénységben élő férfi privilegizált helyzetben van amiatt, mert ciszgender és férfi, de hátrányos helyzetben amiatt, mert aszexuális és mert szegénységben él.
Egyéb magyar elnevezés(ek): hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés
Angol elnevezés(ek): oppression

Előbújás

Annak a folyamata, amikor valaki felfedi egy addig nem közölt identitását vagy állapotát mások számára. Az előbújás sosem egyszeri esemény, a különféle kisebbségekbe tartozó emberek életük során sokszor döntenek úgy, hogy előbújnak, vagy kényszerülnek előbújni különböző emberek felé.
Privilegizált társadalmi csoportok tagjai is használják néha az előbújás fogalmát humorosan, ez azonban sértő az elnyomott kisebbségek tagjai felé, akik számára az előbújás a diszkrimináció, kiközösítés vagy akár az életveszély kockázatát is hordozza.
Angol elnevezés(ek): coming out

Eurocentrizmus


A világ és világtörténelem európai értékrendet és érdekeket előtérbe helyező nézete, magába foglalva azt a (tudatos vagy tudatalatti) hiedelmet, hogy az európai kultúrák felsőbbrendűek a többi kultúránál.
Az eurocentrikus kultúrák a zsidó-keresztény vallásokra épülő európai kultúrák, illetve az ezen országok által gyarmatosított, Európán kívül eső országok, amelyekben az ott lakók felvették az eurocentrikus világnézetet, pl. USA, Ausztrália.
Angol elnevezés(ek): eurocentrism

Interszekcionalitás


Fogalom arra, hogy a társadalomban működő különböző elnyomási tengelyek egymással kölcsönhatásban vannak, és a halmozottan hátrányos helyzetű emberek a diszkrimináció olyan formáival is kénytelenek megküzdeni, amelyekkel az egyetlen tengelyen elnyomott emberek nem.
Pl. a biszexuális nőknek eme két társadalmi helyzetük kombinációja miatt a biszexuálisokat és a nőket érintő diszkrimináción felül a kizárólag biszexuális nőkre vonatkozó előítéletekkel is meg kell küzdeniük.
Az interszekcionális aktivizmus az olyan aktivizmust jelenti, amelyben egy adott elnyomási ág ellen küzdő aktivisták más elnyomott csoportok aktivistáival együtt dolgozva, több hátrányos helyzetű csoport igényeit figyelembe véve küzdenek a fő fókuszukként választott csoport társadalmi egyenlőségéért.
Angol elnevezés(ek): intersectionality

Kyriarchátus

A patriarchátus fogalmának kiterjesztése a jelenleg működő, a patriarchátuson kívül több más elnyomási ágat is magába foglaló társadalmi rendszer elnevezésére.
Angol elnevezés(ek): kyriarchy

LMBT / LMBTQIA

Betűszavak a diádikus testű, ciszgender, heteroszexuális embereken kívüli csoportok összefoglalására.
L = leszbikus
M = meleg
B = biszexuális (beleértve a pánszexuális és egyéb multiszexuális embereket)
T = transzgender
Q = queer és genderqueer
I = interszex testű
A = aszexuális
Leggyakrabban az LMBT formát használják, de az kihagyja a queer, interszex testű és aszexuális embereket.
A betűszavak, mint ernyőfogalom használatát gyakran kritizálják, lehetséges alternatívák rá a queer szó, valamint vannak angol nyelvű kezdeményezések egyéb rövidítésekre, melyek közül az ismertebbeket így lehetne lefordítani: GSzRK (Gender, Szexuális és Romantikus Kisebbségek), GSzRS (Gender, Szexuális és Romantikus Sokszínűség), valamint TPSzOGI (Társadalom Peremére Szorult Orientációk, Genderek és Interszex).
Angol elnevezés(ek): LGBT / LGBTQIA (illetve GSRM / GSRD / MOGAI)

Patriarchátus

Az a (jelenleg is fennálló) társadalmi rendszer, amelyben a férfiak több társadalmi hatalommal bírnak, mint a nők és egyéb genderű emberek. Ez a hatalom az élet rengeteg területére kiterjed, az országszintű politikai, gazdasági, vallási és média-reprezentációs hatalomtól kezdve, a férj felesége és gyermekei feletti "családfői" hatalomig.
Egyéb magyar elnevezés(ek): férfiuralom
Angol elnevezés(ek): patriarchy

Privilégium

Adott társadalmi pozíció(k)ból származó megérdemeletlen előny és társadalmi hatalom.
A jelenlegi eurocentrikus társadalmakban a gazdag, fehér bőrű, ciszgender, heteró, neurotipikus, testileg és szellemileg a társadalmi elvárásoknak megfelelő képességű férfiak a legtöbb társadalmi hatalommal bíró csoport, míg a nem e csoportba tartozó emberek az élet több területén kénytelenek elnyomással szembenézni. Minél több elnyomási tengely mentén tartoznak hátrányos helyzetű csoport(ok)ba, annál több az őket érő diszkrimináció.
Egy személy a privilegizált és hátrányos helyzetek különféle kombinációjában foglalhat helyet a társadalomban, pl. egy ciszgender, aszexuális, szegénységben élő férfi privilegizált helyzetben van amiatt, mert ciszgender és férfi, de hátrányos helyzetben amiatt, mert aszexuális és mert szegénységben él.
Angol elnevezés(ek): privilege

Szövetséges

A társadalmi aktivizmus témakörében olyan emberre értik, aki bár nem tartozik az adott elnyomott társadalmi csoportba, támogatja a csoport tagjait, és arra használja privilégiumát, hogy segítse a hátrányos helyzetű emberek erőfeszítéseit az őket érő elnyomás ellen.
Egy konkrét tengely szövetségeseit a privilegizált csoportjuk alapján szokták elnevezni: cisz szövetségesek (a transz emberek szövetségesei), heteró szövetségesek (a queer emberek szövetségesei), stb.
Angol elnevezés(ek): ally

  Helytelen és sértő kifejezések (és mit használj helyettük)

  Hermafrodita

  Egy idejétmúlt és sértő kifejezés interszex testű emberekre. Mitológiai eredetű szó, olyan lényt jelent, amelynek mind női, mind férfi szaporítószervei vannak.
  Helyette ezt használd: interszex, interszex testű

  Nemváltás, nemváltó műtét, átoperálás, átműttetés

  Azt sugallja, hogy az ember szexusának és/vagy gender kifejezésének megváltoztatása egy folyamat helyett egyszeri cselekedet. Helytelenül (és általában szenzációhajhász módon) teljesen a szexus rekonstrukciós műtétekre egyszerűsíti az átmenet folyamatát, mintha azok határoznák meg egy transz ember "valódi genderét".
  Helyette ezt használd: átmenet, gender átmenet
  vagy ha konkrétan a műtétekre gondolsz: szexus rekonstrukciós műtét, nemi átalakító műtét

  Nőnek/férfinak született, férfi testben élő nő, női testben élő férfi, fizikailag nő/férfi

  Azt sugallja, hogy a testeknek maguknak van gendere, nem a személyeknek, ami egy erősen ciszszexista és transzfób nézőpont.
  Helyette ezt használd: születésekor férfinak/nőnek beosztott ember

  Shemale

  Rendkívül lealacsonyító, a pornográfiában használt kifejezés a szexus rekonstrukciós műtéten át nem esett transz nőkre.
  Helyette ezt használd: transz nő, nő

  Szapioszexuális / szapioromantikus

  Az intelligenciához való szexuális, illetve romantikus vonzalmat jelenti. Általában nincs korlátozva gender vagy szexus alapján, így az ilyen emberek gyakorlatilag beletartoznak a pánszexuális (és biszexuális) orientációk definíciójába.
  Megjegyzendő, hogy az intelligenciának sok típusa van, az ismertebb logikai intelligencián kívül megkülönböztetünk zenei, vizuális, nyelvi, testi, társasági és önismereti intelligenciát is.
  A szapioszexuális és szapioromantikus erősen vitatott kifejezések, mivel az intelligencia fogalma képesség- és osztály alapú kirekesztéssel van átitatva. A használatuk így kerülendő, érdemes inkább a gender alapú orientációkat használni és azon belül körülírni, hogy pontosan melyik típusú intelligencia vonz.
  Angol elnevezés(ek): sapiosexual / sapioromantic

  Született nő/férfi, bio nő/férfi, genetikailag nő/férfi

  A cisz emberekre használt kifejezések, azt sugallják, hogy ők igazibbak vagy természetesebbek, mint az ugyanolyan genderű transz emberek. A "genetikailag" kifejezés ráadásul figyelmen kívül hagyja az olyan interszex állapotokat, ahol az egyén teste ránézésre megfelel az egyik szexus normáinak, de a génjei valójában az "ellenkező" szexusúak.
  Helyette ezt használd: cisz nő/férfi, ciszgender nő/férfi

  Transzi

  Lealacsonyító kifejezés, amelyet a transz emberekre használnak.
  Helyette ezt használd: transz ember, transz nő, transz férfi

  Travi

  Lealacsonyító kifejezés, amelyet a crossdresser (transzvesztita) emberekre használnak.
  Helyette ezt használd: crossdresser, transzvesztita

  Források

  A legtöbb olyan bejegyzés, ahol nincs külön forrás feltüntetve, ezekről a weboldalakról lett lefordítva és szerkesztve:

  Ohio University - Trans 101* : Primer and Vocabulary
  AVENwiki - Lexicon
  Erin's Trans Glossary
  TransWhat? - Glossary of terms
  Nonbinary gender - Nonbinary.org
  Genderqueer Identities - Genderqueer Identities & Terminology
  Anagnori : Glossary

  Köszönet Zölddiónak a közreműködésért!

  rejtett címkék:
  demiszexualitás, homoszexualitás, biszexualitás, aszexualitás, transzszexualitás